Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των Χώρων Συγκέντρωσης των πολιτών σε περίπτωση Σεισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Tο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τους χώρους συγκέντρωσης των πολιτών σε περίπτωση σεισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης.