Θέματα

Σύνολα δεδομένων

14 αποτελέσματα

Καταγραφή των δραστηριοτήτων του εργοταξίου Ωραιοκάστρου

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει την μηνιαία αναλυτική καταγραφή των δραστηριοτήτων (αφίξεις οχημάτων, μεταφορά υπολείμματος, μεταφορά θρυμματισμένου υλικού, λειτουργία σπαστήρα) του εργοταξίου Ωραιοκάστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο 2015 κ

  Κατάλογος αναρτήσεων διακηρύξεων, διαβουλεύσεων και προσκλήσεων, που αφορούν προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, μελετών και έργων

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το αρχείο περιέχει στοιχεία για τις αναρτήσεις, στις οποίες προέβη το Τμήμα Διαφάνειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προκύπτουν από τον ΟΕΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

   Αρχείο Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

    Αρχείο τηλεφωνικών καταγγελιών, που καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

    Δήμος Θεσσαλονίκης

     Αρχείο μηνιαίων τηλεφωνικών καταγγελιών, που καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και έτυχαν θετικής ανταπόκρισης

     Αρχείο μετρήσεων φυσικών αεροαλλεργιογόνων

     Δήμος Θεσσαλονίκης

      Το αρχείο περιέχει τις ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεόκκοκων και σπορίων μυκήτων από διάφορα φυτικά είδη, όπως αυτές υπολογίστηκαν από το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, με βάση προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Θεσσαλονίκης