Σύνολα δεδομένων

2 αποτελέσματα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις  επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσει τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, αξιοποιώντας

    Φωτοβολταϊκά συστήματα σε 50 σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

      Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012), ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2016 την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικ