Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων πολεοδομικών αδειών

Ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στα πρόγραμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Νοεμβρίου 2018

Error | Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

The website encountered an unexpected error. Please try again later.