Σχετικά με την Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων

Η Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης βασίζεται στην ανοικτού κώδικα πλατφόρμα DKAN, μια  Drupal-based έκδοση του CKAN, που είναι η μεγαλύτερη ανοικτού κώδικα πλατφόρμα δημοσίευσης ανοιχτών δεδομένων του κόσμου.

Προσφέρει δυνατότητες όπως προεπισκόπησης δεδομένων (Data Previews), οπτικοποίησης δεδομένων (Data Visualizations) και πίνακες δεδομένων (Data Dashboards)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα DKAN μπορείται να δείτε στους συνδέσμους:  http://drupal.org/project/dkan και http://getdkan.com

Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Νοεμβρίου 2018

Error | Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

The website encountered an unexpected error. Please try again later.