Σύνολα δεδομένων

2 αποτελέσματα

Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις καταστάσεις αγοράς βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων από το έτος 2008 έως το έτος 2014.

    Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων & περιοδικών της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

    Δήμος Θεσσαλονίκης

      Το αρχείο περιλαμβάνει τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών των ετήσιων προσκτήσεων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων μέσω ενιαίου διαγωνισμού.