Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων & περιοδικών της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το αρχείο περιλαμβάνει τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών των ετήσιων προσκτήσεων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων μέσω ενιαίου διαγωνισμού.