Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Αρχείο προγραμματισμού εκδηλώσεων του Τμήματος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει ετήσιους ή εξάμηνους προγραμματισμούς δραστηριοτήτων που αφορούν την Κεντρική και τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες για ενήλικες και παιδιά.