Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

36 αποτελέσματα

Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου B΄ Δημοτικής Κοινότητας

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Β΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

  Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Α΄ Δημοτικής Κοινότητας

   Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Α΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

   Αρχείο Σύνολο δεδομένων δραστηριοτήτων Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας για την τριετία 2016-2018

    Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού & υλικών (αρχείο αποθήκης) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

    Δήμος Θεσσαλονίκης

     Το σύνολο δεδομένων περιέχει επικαιροποιημένες καταστάσεις του διαθέσιμου εξοπλισμού και των υλικών του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

     Αρχείο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών που εκτελούν τα ΚΕΠ & σχετική νομολογία

     Δήμος Θεσσαλονίκης

      Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά - έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, έγγραφα με οδηγίες προς τους πολίτες και σχετική νομολογία.