Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού & υλικών (αρχείο αποθήκης) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει επικαιροποιημένες καταστάσεις του διαθέσιμου εξοπλισμού και των υλικών του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

    Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019