Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Αρχείο ηλεκτρολογικών μελετών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Tο σύνολο δεδομένων περιέχει τεύχη μελετών (διακηρύξεις, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές κλπ) του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης.

    Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019