Σύνολα δεδομένων

1 αποτελέσματα

Αρχείο άτυπων - ανώνυμων δωρεών βιβλίων & περιοδικών προς τη Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το αρχείο περιέχει τους τίτλους των σωμάτων (βιβλίων, περιοδικών, CDs-DVDs) των ανώνυμων δωρεών προς τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.