Τύπος αρχείου

Σύνολα δεδομένων

2 αποτελέσματα

Αρχείο άτυπων - ανώνυμων δωρεών βιβλίων & περιοδικών προς τη Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το αρχείο περιέχει τους τίτλους των σωμάτων (βιβλίων, περιοδικών, CDs-DVDs) των ανώνυμων δωρεών προς τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων & περιοδικών της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το αρχείο περιλαμβάνει τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών των ετήσιων προσκτήσεων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων μέσω ενιαίου διαγωνισμού.

   Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019