Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

42 αποτελέσματα

Αρχείο Στοχοθεσίας του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το αρχείο περιέχει τον προγραμματισμό δράσεων και στόχων των βιβλιοθηκών του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων.