Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

15 αποτελέσματα

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) - Αρχείο στατιστικών στοιχείων λειτουργίας του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία (φιλοξενία παιδιών) του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

  Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού & υλικών (αρχείο αποθήκης) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το σύνολο δεδομένων περιέχει επικαιροποιημένες καταστάσεις του διαθέσιμου εξοπλισμού και των υλικών του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

   Αρχείο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών που εκτελούν τα ΚΕΠ & σχετική νομολογία

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά - έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, έγγραφα με οδηγίες προς τους πολίτες και σχετική νομολογία.

    Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης

    Δήμος Θεσσαλονίκης

     Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις καταστάσεις αγοράς βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων από το έτος 2008 έως το έτος 2014.

     Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019