Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

13 αποτελέσματα

Κατάλογος των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ) των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Κατάλογος και γεωχωρικές συντεταγμένες των παιδικών σταθμών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Tο σύνολο δεδομένων περιέχει δεδομένα και γεωχωρικές συντεταγμένες των παιδικών σταθμών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

   Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Νοεμβρίου 2018

   Error | Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

   Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

   The website encountered an unexpected error. Please try again later.