Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1627 αποτελέσματα

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2014, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2013, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2012, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2014, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών σε ιδιώτες

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2015, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών σε ιδιώτες

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες

Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σε ιδιώτες.

  Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, έτους 2013, που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών σε ιδιώτες

  Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες