Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1379 αποτελέσματα

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου dbf

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ο πίνακας που αποθηκεύει τις πληροφορίες των οντοτήτων (υποχρεωτικό). Υπάρχει μια σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ της γεωμετρίας και των χαρακτηριστικών, η οποία βασίζεται στον αριθμό εγγραφής.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου shx

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Το αρχείο που θέτει ένα δείκτη με σκοπό να επιτρέψει την αναζήτηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω γρήγορα (απαιτείται).

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου prj

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες του συστήματος συντεταγμένων.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου shp

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Το βασικό αρχείο που αποθηκεύει τη γεωμετρία (απαιτείται).

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Tο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τα μνημεία της της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

  Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των εγκεκριμένων Πράξεων Εφαρμογής του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), γεωγραφικό χάρτη, που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά : α) τα όρια των αρχικών ιδιοκτησιών των Πράξεων Εφαρμογής που έχουν

   Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου dbf

   Δήμος Θεσσαλονίκης
   • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

   Ο πίνακας που αποθηκεύει τις πληροφορίες των οντοτήτων (υποχρεωτικό). Υπάρχει μια σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ της γεωμετρίας και των χαρακτηριστικών, η οποία βασίζεται στον αριθμό εγγραφής.

   Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου shx

   Δήμος Θεσσαλονίκης
   • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

   Το αρχείο που θέτει ένα δείκτη με σκοπό να επιτρέψει την αναζήτηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω γρήγορα (απαιτείται).

   Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου prj

   Δήμος Θεσσαλονίκης
   • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

   Το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες του συστήματος συντεταγμένων.