Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1333 αποτελέσματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε 50 σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012), ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2016 την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικ

    Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Νοεμβρίου 2018

    Error | Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

    Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

    The website encountered an unexpected error. Please try again later.