Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1359 αποτελέσματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε 50 σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012), ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2016 την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικ

    Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019