Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

112 αποτελέσματα

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Tο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τις θέσεις των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

  Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς (τριγωνομετρικών στάσεων και reper)

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει Γεωδαιτικά Σημεία Αναφοράς όπως, τις χωροσταθμικές αφετηρίες με τα υψόμετρά τους και τη θέση τους και τις τριγωνομετρικές στάσεις με τις συντεταγμένες τους.

   Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Νοεμβρίου 2018

   Error | Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

   Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

   The website encountered an unexpected error. Please try again later.