Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

128 αποτελέσματα

Αρχείο Στοχοθεσίας του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το αρχείο περιέχει τον προγραμματισμό δράσεων και στόχων των βιβλιοθηκών του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων.

  Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων & περιοδικών της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Το αρχείο περιλαμβάνει τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών των ετήσιων προσκτήσεων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων μέσω ενιαίου διαγωνισμού.

   Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τo ΜΕΤΡΟ

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για τo ΜΕΤΡΟ.

    Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για την Ε.Υ.Α.Θ.

    Δήμος Θεσσαλονίκης

     Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για τη Ε.Υ.Α.Θ.

     Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τη Δ.Ε.Σ.Ε.

     Δήμος Θεσσαλονίκης

      Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την Δ.Ε.Σ.Ε.

      Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για τη Δ.Ε.Η.

      Δήμος Θεσσαλονίκης

       Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για τη Δ.Ε.Η.

       Αρχείο καταγραφής αδειών εκσκαφής & αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών για ιδιώτες

       Δήμος Θεσσαλονίκης

        Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία καταγραφής των αδειών εκσκαφής και αποκατάστασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων που εξέδωσε το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων σε ιδιώτες.

        Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των μνημείων της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

        Δήμος Θεσσαλονίκης

         Tο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τα μνημεία της 9ης Βυζαντινής Εφορείας Αρχαιοτήτων.

         Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης των ρυμοτομικών διαταγμάτων σε όλες τις περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης

         Δήμος Θεσσαλονίκης

          Tο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), γεωγραφικό χάρτη, που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά τα ισχύοντα ρυμοτομικά διατάγματα σε όλες τις περιοχές του Δήμου Θεσ

          Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019