Δημοτική Αστυνομία

Primary tabs

2016

Έλεγχος Κ.Υ.Ε.

Επισκέψεις για γνήσιο υπογραφής

Κατάλογος τηλεφωνικών καταγγελιών

Κατάλογος παράβασεων Κ.Ο.Κ.

2017

Έλεγχος Κ.Υ.Ε.

Επισκέψεις για γνήσιο υπογραφής

Κατάλογος τηλεφωνικών καταγγελιών

Κατάλογος παράβασεων Κ.Ο.Κ.