Notice: Undefined variable: format in theme_recline_default_formatter() (line 400 of /var/www/html/dkan/profiles/dkan/modules/contrib/recline/recline.field.inc).

Primary tabs

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου .dwg σχετικά με τις τριγωνομετρικές στάσεις

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει Γεωδαιτικά Σημεία Αναφοράς όπως, τις χωροσταθμικές αφετηρίες με τα υψόμετρά τους και τη θέση τους και τις τριγωνομετρικές στάσεις με τις συντεταγμένες τους.