Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1028 αποτελέσματα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις  επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσει τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, αξιοποιώντας