Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

36 αποτελέσματα

Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις καταστάσεις αγοράς βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων από το έτος 2008 έως το έτος 2014.

  Αρχείο ηλεκτρολογικών μελετών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης

  Δήμος Θεσσαλονίκης

   Tο σύνολο δεδομένων περιέχει τεύχη μελετών (διακηρύξεις, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές κλπ) του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης.

   Αρχείο απολογισμών δράσεων του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης

   Δήμος Θεσσαλονίκης

    Το αρχείο περιέχει τους ετήσιους απολογισμούς του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών και του Τμήματος Παιδικών Βιβλιοθηκών (του παλαιού Ο.Ε.Υ.) της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων.

    Αρχείο άτυπων - ανώνυμων δωρεών βιβλίων & περιοδικών προς τη Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων

    Δήμος Θεσσαλονίκης

     Το αρχείο περιέχει τους τίτλους των σωμάτων (βιβλίων, περιοδικών, CDs-DVDs) των ανώνυμων δωρεών προς τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

     Αρχείο Στοχοθεσίας του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης

     Δήμος Θεσσαλονίκης

      Το αρχείο περιέχει τον προγραμματισμό δράσεων και στόχων των βιβλιοθηκών του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων.