Θέματα

Λέξεις κλειδιά

Σύνολα δεδομένων

1377 αποτελέσματα

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου prj

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων δένδρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες του συστήματος συντεταγμένων.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου sbn

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρχείο που αποθηκεύει ένα δείκτη για τη χωρική πληροφορία των οντοτήτων.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου sbx

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρχείο που αποθηκεύει ένα δείκτη για τη χωρική πληροφορία των οντοτήτων.

Αρχείο πληροφοριών τύπου xml

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρχείο μεταδεδομένων το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το shapefile.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου .dwg σχετικά με τις τριγωνομετρικές στάσεις

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς (τριγωνομετρικών στάσεων και reper)

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει Γεωδαιτικά Σημεία Αναφοράς όπως, τις χωροσταθμικές αφετηρίες με τα υψόμετρά τους και τη θέση τους και τις τριγωνομετρικές στάσεις με τις συντεταγμένες τους.

Αρχείο τριγωνομετρικών σημείων τύπου .dwg

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς (τριγωνομετρικών στάσεων και reper)

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει Γεωδαιτικά Σημεία Αναφοράς όπως, τις χωροσταθμικές αφετηρίες με τα υψόμετρά τους και τη θέση τους και τις τριγωνομετρικές στάσεις με τις συντεταγμένες τους.

Αρχείο μεταδεδομένων των γεωχωρικών πληροφοριών τύπου xml

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης Γεωδαιτικών Σημείων Αναφοράς (τριγωνομετρικών στάσεων και reper)

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει Γεωδαιτικά Σημεία Αναφοράς όπως, τις χωροσταθμικές αφετηρίες με τα υψόμετρά τους και τη θέση τους και τις τριγωνομετρικές στάσεις με τις συντεταγμένες τους.

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου shp

Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το βασικό αρχείο που αποθηκεύει τη γεωμετρία (απαιτείται).

Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου .shp σχετικά με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

  Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων περιέχει ψηφιακό γραμμικό αρχείο (.dxf, .shp), γεωγραφικό χάρτη, που δημιουργήθηκε με γνώμονα το υπόβαθρο των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά το δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τα σημεία των σταθερών σημείων πρόσδεση

  Αρχείο γεωχωρικών πληροφοριών τύπου prj

  Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των θέσεων των κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

  Το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες του συστήματος συντεταγμένων.

  Ημερήσια καταγραφή διακίνησης κοντέϊνερ μηνός Μαρτίου 2019